Om mig

Min baggrund:

Jeg har igennem mere end 12 år beskæftiget mig med det digitale område.

I de første mange år af min karriere, var jeg ansat på flere af de dygtigste, digitale bureauer. I denne periode fik jeg et rigtigt godt digitalt, fundament og fik indsigt i alle de primære, digitale discipliner. Igennem utallige kundecases med flere af Danmarks stærkeste virksomheder fik jeg desuden mulighed for at generere ny omsætning via de digitale investeringer.

Jeg har derudover en årrække med ledelseserfaring fra flere virksomheder på kundesiden, hvor jeg har været ansvarlig for at drive indsatsområderne; Ecommerce, Omnichannel og Digital Transformation. Dette har givet mig en erfaring med at drive projekter med mange interessanter og på et yderst kommercielt grundlag – en erfaring og forståelse som jeg aktivt bruger, når jeg i en rådgivende rolle.

Sådan arbejder jeg:

Når jeg indgår i et samarbejde med en ny virksomhed er det væsentligt for samarbejdets succes at ambitionerne er afstemt med ledelsen i virksomheden og at der er buy-in til det videre samarbejde omkring at vækste den digitale del af forretningen.

Typisk vil et samarbejde tage udgangspunkt i en ledelsesmæssig dialog omkring målet for den digitale investering (budgetter, prioriteringer og ressourcer) efterfulgt af en udarbejdelse af en såkaldt modenhedsanalyse. Modenhedsanalysen har til formål at belyse det nuværende udgangspunkt med fokus på anvendelsen af teknologier samt forankringen af disse i organisationen. Derudover skal analyse kunne give et billede af processen og de forskellige trin hen i mod at kunne indfri de digitale ambitioner på sigt.

Udover at kunne arbejde specifikt, med nogle få udvalgte områder indenfor Ecommerce tilbyder jeg endvidere strategisk sparring og rådgivning indenfor Digital Transformation, hvor formålet er at modne virksomheden til at kunne betjene sine kunder på baggrund af de relevante teknologier.

Det vigtige at forstå i denne kontekst, er at de underliggende teknologier kun er hjælpemidler hen i mod at blive mere digitale. Det store arbejde ligger i at skabe medejerskab bredt i organisationen, i den ledelsesmæssige forandring, i at turde arbejde agilt (organisationen skal opnå kompetencer i at lære og agere løbende) og måske vigtigst: at dyrke kundecentriciteten, hvor kunden bliver sat som ledestjerne i alt hvad vi gør.

Uanset behov og uanset om I befinder jer på et mere eller mindre afklaret niveau, så tag endelig fat i mig for en indledende dialog omkring jeres digitale fremtid:

Email: roland@dxconsult.dk

Tlf: 51901279

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rolandrasmussen/