Ecommerce assistance

Ecommerce kan med tiden komme til at udgøre en væsentlig del af den samlede forretning. Dette forudsætter dog at de rigtige systemer og løsninger bringes i spil og at de rette kompetencer findes eller tilføres organisationen.

Det er dog ikke altid at de rette kompetencer allerede findes i organisationen og her kan det være en hjælp at samarbejde med eksterne partnere – som f.eks. DX Consult – i en kortere eller længere periode.

Det DX Consult blandt andet kan hjælpe med i forbindelse med udvikling af Ecommerce-forretningen er:

Strategiudvikling

Har man ikke i forvejen den store erfaring med Ecommerce, vil det være at stor betydning at alliere sig med nogen, som har et dybt kendskab til området og som kan hjælpe med at udvikle en strategi for området og sætte et ambitionsniveau, som modsvarer budgetter samt den organisatoriske modenhed.

I den forbindelse vil DX Consult kunne assistere med at skabe et overblik over den nuværende situation samt potentialet for investeringer i Ecommerce-området.

Derudover kan vi være behjælpelige med at udforme en digital strategi, der munder ud i en trindelt actionplan med konkrete anbefalinger til indsatsområder. Nogle indsatsområder som vel at mærke er realistiske for organisationen at påtage sig.

Platformsvalg

Det kan være en uoverskuelig proces for mange virksomheder, at finde ud at hvilke platforme, der skal understøtte Ecommerce-forretningsbenet.

Med udgangspunkt i nuværende teknologier (f.eks. ERP, CRM m.fl.) samt ambitioner for området kan DX Consult kan være med til at udarbejde en kravspecifikation til f.eks. CMS, shortliste relevante udbydere og på baggrund af dialog med disse udbydere anbefale det bedste match imellem leverandør/partner og teknologi.

Det er i den forbindelse vigtigt at pointere at Ecommere-området er i hastig forandring, så derfor er det også vigtigt at vælge en leverandør og platform, som giver mulighed for at følge med udviklingen.

Kanalvalg

For allerede etablerede Ecommerce-forretninger kan det være nødvendigt at prioritere skarpt imellem kanalerne (SEO, SEM, SoMe m.fl) undervejs i vækstrejsen.

Her kan DX Consult hjælpe med at prioritere de digitale kanaler ift. f.eks. ROI således, at der maksimeres på afkaster af de typiske mindre budgetter på den korte bane.

Et en-øjet på kortsigtet omsætning kan dog bevirke at potentialet på den længere bane ikke indfries, så det vil altid være en god idé at få defineret den enkelte kanal i forhold til dens indvirkning på kundens købsbeslutningsproces. Så derfor foretager vi typisk en samlet analyse af alle nuværende og potentielle, digitale salgskanaler og indplacere disse i en købstragt.

Drift og udvikling af nuværende webshop

DX Consult kan desuden agere Ecommerce-ansvarlig indtil man beslutter sig for at området har udviklet sig tilstrækkeligt og på den baggrund beslutter sig for at ansætte egne medarbejdere til området.

Her kan samarbejdet se ud på flere måder. Det kan være et bestemt antal timer, hvor DX Consult arbejder ud fra en allerede afstemt actionplan med indsatsområder og afrapporterer løbende. Det kan også være at behovet er at få en næsten fuldtidsmedarbejder på fuld tid i en kortere periode og at DX Consult på baggrund indgår som Interim Ecommerce-ansvarlig. Og derudover er der også mulighed for indgå projekteraftaler, hvor der på forhånd er defineret et budget til opgavens løsning.