Digital transformation

Digital transformation er kendetegnet ved at finde frem til nye processer hvormed slutkunden kan betjenes på en mere værdiskabende måde ved hjælpe af nye teknologier og/eller at optimere de interne således, at forretningsgangene bliver mere strømlinede og at dette giver mulighed for en omkostningsbesparelse.

I DX Consult arbejder vi hovedsageligt med et fokus på værdiskabelsen hos slutkunden, hvilket dels fremtidssikrer forretningen for vores kunder samt skaber en forretningsværdi i form af kundefastholdelse samt opdyrkning af nye forretningsområder.

De tre hjørnesten i vores tilgang er: kundecentricitet, brug af data samt forretningsagilitet:

Kundencentricitet:

For at skabe en merværdi for slutkunden, bliver vi nødt til at sætte slutkunden som ledestjerne i alt hvad vi gør. Det er samtidig medvirkende til at kunne skabe det rette fokus samt styrke prioriteringsindsatsen. For at kunne blive kundecentriske, tvinger vi os selv til dels at forstå vores kunder, vores egen forretning med kundebrillerne på, samt kunne imødekomme kundens behov.

Brug af data:

For at kunne forstå vores kunder og deres behov, bliver vi nødt til at opsætte målepunkter og blive i stand til at kunne forstå data – med andre ord at kunne kvantificere og kvalificerer data og insights. Det er desuden et vigtigt element i en digital transformationsproces at data bliver spredt ud i organisationen (demokratiseret) således, at alle på sigt får en aktie i processen og føler et medejerskab.

Forretningsagilitet:

Forretningsagilitet er et udtryk for at en given virksomhed/organisation kan begå sig i en verden, som er under hastig forandring og hvor kundens behov konstant er under udvikling. Dette stille krav til at virksomheden opnår kompetencerne og processerne til at kunne omstille sin forretning og tilgang markant hurtigere end den tidligere har været vant til. Dette stiller desuden krav til at man som virksomheder løbende har fokus på at teste sin forretning op i mod markedet og på den baggrund hele tiden bevæger sig på forkanten at udviklingen og konkurrencen.

Sådan hjælper DX Consult med den digitale transformation:

Strategiafklaring:

Det første punkt i den digitale transformation er – udover det ledelsesmæssige buy-in – at det bliver sat mål, hvor man som virksomhed gerne vil hen og dermed sammenfatter en strategi med nogle konkrete actions.

Netop I denne proces vil det give mening at alliere sig med ekstern assistance, som kan se forretningen udefra og udfordre status quo og de antagelser og ambitioner, som forretningen selv stiller op. DX Consult har arbejdet med emnet i flere år og ved hvilke forhindringer, der kan ligge på vejen samt hvordan transformationsprocessen kan eksekveres på en sådan måde at organisationen bliver medspiller og at sandsynligheden for succes bliver større.

Afholdelse af workshops:

Et vigtigt element i forhold til at skabe organisatorisk medejerskab er afholdelse af workshops. Udover at workshops typisk har til formål at danne grobund for vidensdeling (begge veje), så er de også et vigtigt element i at få gjort strategien synlighed og vedkommende for den enkelte medarbejder og på den måde få skabt ejerskab i organisationen.

I den kontekst hjælper DX Consult gerne med at facilitere workshops, baseret på en åben og proaktiv dialog. En dialog med eksterne konsulter skaber nemlig erfaringsmæssigt det bedste udgangspunkt for dels at kunne udfordre de fastgroede antagelser, samt skabe et grundlag for en succesfuld transformation.

Definition af fyrtårnsprojeker og gennemførsel af disse:

Udover involvering af organisationen igennem workshops, vil det ofte være fordelagtigt tidligt i transformationsprocessen at definere og gennemføre fyrtårnsprojekter. Fyrtårnsprojekterne har til formål at sandsynliggøre de positive effekter af en digital transformation igennem et forholdsvist snævert og tilgængeligt fokus baseret på et eller flere mindre projekter, som gennemføres i samarbejde med udvalgte nøglemedarbejdere.

DX Consult hjælper gerne som facilitering af fyrtårnsprojekter og sikre at rammerne dels er tydeligt defineret samt at nøglemedarbejderne involveret i projekterne overholder rammerne bedst muligt samt bliver nogle gode ambassadører for den digitale transformation.

Uanset hvor I måtte befinde jer i den digitale transformationsproces hører vi gerne fra jer og tager gerne en uforpligtende snak omkring vi sammen kan komme videre.